Bolu'da Tarla Bitkileri Tarımı

Dünyada ve Türkiye’de nüfus ve gelir artışlarına bağlı olarak bitkisel ve hayvansal ürünlere olan ihtiyacın sürekli arttığı ve yeni tarımsal faaliyetlerin ortaya çıktığı göz önünde tutulduğunda, Ziraat Mühendisliği mesleğinin gittikçe önem kazanacağı ve bu meslek mensuplarına olan gereksinimin her geçen yıl artacağı düşünülmektedir.

Bölümümüzden mezun olan ziraat mühendisleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı birimlerde (Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri, Üretim İstasyonları, Zirai Karantina Müdürlükleri, Gümrük Kontrol Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, vd), diğer ilgili Bakanlıklara ve Başbakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda (GAP Bölge Kalkınma İdaresi, DAP Kalkınma İdaresi, Devlet İstatistik Enstitüsü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı, DPT, TÜBİTAK, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, vd) istihdam edilebilirler.

Tarla Bitkileri Bölümü'nden mezun olan ziraat mühendislerinin kamu kurum ve kuruluşlarından başka ile tarımsal faaliyet gösteren özel sektörde (Tohumculuk, Fidecilik, Fidancılık, Seracılık, Tarımsal İlaç ve Gübre, Yem, Un, Şeker, Yağ, Dokuma, Bitkisel İlaç, Baharat, vd), Tarım Danışmanı, Sorumlu Yöneticilik, Tarım Kooperatifleri, Tarım Marketleri, Belediyeler, Bankalar, Tarımsal Kredilendirme ve Sigortacılık, Bilirkişilik, Projelendirme, Yeşil Örtü-Çim Tesisi, vb) iş bulabilme ve kendi işlerini kurma/işyerlerini açma konularında geniş bir istihdam potansiyelleri de vardır.

Sonuç olarak tarımsal faaliyette bulunan bütün kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları, Bölüm mezunu olan ziraat mühendisleri için potansiyel istihdam alanlarıdır.

FAKÜLTE DUYURULARI

Top