Misyon-Vizyon

Misyon

Çağdaş ve demokratik bir üniversitenin amaçları doğrultusunda yeni değerler üretmek, ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını karşılamak ve gelişime açık, girişimci, yenilikçi, insani ve ahlaki değerlere saygılı Ziraat Mühendisleri yetiştirmektir.

Vizyon

Çağın ihtiyaçlarına uygun nitelikte ve özgüven sahibi, güvenilir, saygın, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, ekonomiye katkı sağlayacak yüksek nitelikli iş gücü yetiştiren, dünya standartlarında çalışan, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve güvenilir bir yükseköğretim program olmak.

 

FAKÜLTE DUYURULARI

Top