Hakkında

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 02.05.2014 tarih ve 3006/26759 sayılı kararı ile açılan Bahçe Bitkileri 2016-2017 Eğitim –Öğretim yılı itibariyle öğrenci almaya başlamıştır. Fakültenin kurucu bölümleri arasında yer alan Bahçe Bitkileri Bölümü’nün akademik kadrosu 3 Profesör, 2 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi’nden oluşmaktadır.

Meyve Yetiştirme ve Islahı (Turunçgiller ve diğer subtropik meyveler; Ilıman iklim meyve türleri), Sebze Yetiştirme ve Islahı, Bağcılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ile bu ürünlerin Muhafazası ve Derim Sonrası Fizyolojisi, Biyoteknoloji ve Organik Yetiştiriciliği konularında kamu ve özel sektörün gereksinimlerini karşılayabilecek Ziraat Mühendisleri yetiştirilmesine yönelik olarak uygulamalı eğitim verilmektedir. Bahçe Bitkileri Bölümü 4 yıllık programda, öğrenciler ilk iki yıl ağırlıklı olarak diğer bölümlerden tarım bilimleri alanında genel tarım dersleri, 3. ve 4. yılda ise ağırlıklı olarak bahçe bitkileri ile ilgili uygulamalı dersleri alırlar. Bunların haricinde, seçmeli derslerle öğrencilerin ilgi duydukları konularda bilgi edinmelerine olanak sağlanmaktadır.

Programın amacı meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştiriciliği, ıslahı ve ürün muhafazası alanlarında uzmanlaşmış, hem kamu hem de özel sektörde çalışabilecek, ülke koşullarını ve üretim yapısını bilen fakat ayni zamanda uluslararası çalışabilme yeteneği de olan, Avrupa Birliği programlarıyla uyumlu eğitim almış olan; teknik bilgi olarak donanımlı, pratik becerisi iyi, eğitilmiş, soru sorabilen ve yanıt üretebilen, kendini ve çevresini sorgulayan, sorun çözebilen, proje yapabilen ve yürütebilen, meraklı, empati yapabilen, etik değerleri yüksek ve önderlik yapabilecek, aynı zamanda kültürlü, sosyal kimliği gelişmiş, ekip çalışmasına yatkın, çevresiyle uyumlu, doğa sevgisi olan ve üretimde doğayı kollayıp koruyan ziraat mühendisleri yetiştirmektir. Bahçe Bitkileri Programından mezun olan öğrenciler, Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı ile değişik devlet kuruluşlarında araştırıcı ve yayımcı olarak görev alabildikleri gibi, Ziraat Bankası ve bazı diğer bankalar, Tarım Kredi Kooperatifleri, Belediyeler, özel tohumculuk ve fide-fidan yetiştiricilik firmaları, meyve-sebze muhafaza depoları ve ürün paketleme evleri, salça-konserve ve meyve suyu fabrikaları, özel çiftlikler ve seracılık işletmelerinde çalışabilmekte; özel bahçe bakımı ve danışmanlık hizmetleri yanında ayrıca tohum, gübre ve zirai ilaç bayiliği yapabilmekte; isterlerse kendileri özel yetiştiricilik birimlerini kurup işletebilmekte veya üniversitelerde akademik kariyer yapabilmektedirler.

 

 

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 253 43 45 Fax: +90 374 253 43 46
  • Email:  zdfibu.edu.tr
Top