Hakkında

     Bitki Koruma Bölümü, çatısı altında Entomoloji ve Fitopatoloji Anabilim Dallarını içermektedir. Her iki Anabilim Dalımızın da misyonu, öğrencilerimize bitkisel üretimi tehdit eden hastalık ve zararlılar hakkında kapsamlı bilgi vermek ve onları araştırmaya yöneltmektir. Bölümümüz, hızla gelişmekte olan bu bilim dallarında güncel gelişmeleri öğrencilere aktarmak için yeni öğretim teknikleri uygulamakta ve kadrosunu genişleterek yeni alanlarda araştırmalar yürütecek ve dersler verecek bilimsel kalitesi yüksek uzmanlar kazanmaktadır.

Entomoloji Anabilim Dalı bünyesinde Akaroloji, Entomoloji ve Nematoloji Bilim Dalları; Fitopatoloji Anabilim Dalı bünyesinde ise Bakteriyoloji, Mikoloji, Viroloji ve Herboloji Bilim Dalları yer almakta ve bu konularda birçok ders, konunun uzmanları tarafından en güncel gelişmeler takip edilerek verilmektedir. Her iki anabilim dalında da verilen eğitim, klasik ders anlatımlarını, sınıf içi tartışmaları, öğrenci sunumlarını, laboratuvar uygulamalarını ve seminerleri içermektedir. Öğrencilerin bilimsel problem çözme tekniklerini öğrenmeleri, okudukları araştırma makalelerini anlamaları ve analiz edebilmeleri beklenmektedir.

Bölümümüz lisans öğrencileri konularında uzman öğretim üyelerimizin laboratuvarlarında yürütülen araştırma projelerinde dönem içi ve yaz aylarında yer alma fırsatı bulmakta, aldıkları teorik eğitimi uygulamalarla pekiştirebilmektedirler. Öğrencilerimizin gerek bölüm içi, gerekse de ortak projeler çerçevesinde yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversiteler ve diğer araştırma merkezlerinde uygulamalı eğitim almaları teşvik edilmektedir.

Bölüm programımız, lisans öğrencilerimize sunulan araştırma olanakları ile onların başarılı bir kariyere adım atabilmeleri için gerekli temel bilgi ve pratik becerileri vermekte; mezuniyet sonrasında temel ve uygulamalı bilimlerde araştırmacı olabilmek, Tarım Bakanlığında teknik eleman olmak ya da özel tarım ve ilaç firmalarında görev alabilmek için her türlü donanımı kazanmaları sağlanmaktadır.

Bölüm Tarihçesi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bakanlar Kurulu’nun 17/2/2012 tarih ve 2012/2852 sayılı kararıyla kurulmuştur. Fakültenin kurucu bölümleri arasında yer alan Bitki Koruma Bölümü’nün akademik kadrosu 2 Profesör 3 doçent ve 3 Araştırma Görevlisinden oluşmaktadır. Bölümümüz öğretim üyeleri mikrobiyal ekoloji, patolojik fizyoloji, bitki hastalıkları epidemiyolojisi, tarımsal biyoteknoloji, nematoloji, popülasyon genetiği, biyolojik savaş vb alanlarda karmaşık bitkisel üretim sorunlarının çözülebilmesi için bölüm içi ve dışı disiplinler arası işbirlikleri yapmaktadırlar. Mezunlarımız çeşitli üniversitelerde ve diğer araştırma merkezlerinde, Tarım Bakanlığında, çeşitli tarımsal ilaç sektör ve firmalarında rahatlıkla iş olanakları bulabilmektedir.

Yüksek Lisans Programı

Bitki Koruma Bölümü, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Bitki Koruma Anabilim Dalı olarak yüksek lisans olanağı sunmaktadır. Öğrencilerimiz, güncel literatürün takip edildiği kapsamlı derslerde gelişmekte olan alanları takip edebilmektedir. Öğrencilerimizin eğitimlerinin ilk yılında bölüm bünyesindeki farklı laboratuvarlarda staj yaparak laboratuvarları tanımaları ve öğretim üyeleri ile araştırma ortamında doğrudan etkileşimde bulunarak yüksek lisans konularını daha sağlıklı bir şekilde seçmeleri amaçlanmaktadır.

 

 

 

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 253 43 45 Fax: +90 374 253 43 46
  • Email:  zdfibu.edu.tr
Top