Hakkında

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 02.05.2014 tarih ve 3006/26759 sayılı kararı ile açılan Tarla Bitkileri 2014-2015 Eğitim –Öğretim yılı itibariyle öğrenci almaya başlamıştır.

Dünyada olduğu gibi Türkiye‘de de tarımın ve tarıma dayalı sanayinin gelişmesinde tarla bitkilerinin ayrı bir yeri ve önemi vardır. Genelde ülkenin sahip olduğu ekolojik özelliklere en iyi uyum gösteren bitki özelliği göstermektedir. İnsanların beslenme, giyinme, barınma ve tedavi gibi temel gereksinimlerini büyük ölçüde karşılayan en önemli ürünlerdir. Tarla bitkileri sadece insanların değil, çiftlik hayvanlarının da temel besinidirler.

Üniversitemiz kampus gelişme alanı içerisine Karaköy köyü adalar mevkiinde Fakültemiz deneme alanları (127.318,91 m2) mevcut olup, bu deneme alanlarında öğrenciler öğretim elemanları danışmalığında derslerde aldıkları teorik bilgileri pratiğe aktarabilecek, düzenli yapılacak mesleki uygulamalar, yaz dönemi staj çalışmaları ve lisans üstü eğitimlerde gereksinim duydukları araştırmaları yürütebileceklerdir.

FAKÜLTE DUYURULARI

Top