Hakkında

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bakanlar Kurulu’nun 17/02/2012 tarih ve 2012/2852 sayılı kararıyla kurulmuştur. Ülkemizde Tohum Bilimi ve Teknolojisi Lisans Bölümü, Ziraat Fakülteleri çatısı altında ilk defa üniversitemizde 2013 yılında kurulmuştur. Bölümümüzde doku kültürü, sekonder metabolit üretimi, sentetik tohum, mikroçoğaltım, bitkisel doğal bileşiklerin incelenmesi üretimi, bitki biyokimyası, bitki fizyolojisi, tohumların fiziksel ve mekanik özelliklerinin araştırılması, tohum muhafazası, bitki besleme, toprak verimliliği, gübreleme, toprak analizleri, toprak kirliliği vb. alanlarda bitkisel üretim sorunlarının çözülebilmesi için pek çok disiplinle ortak çalışmalar yürütecek kapasite ve donanıma sahiptir. Mezunlarımız çeşitli üniversite ve araştırma merkezlerinde, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı birimlerde, tohum ve tohumluk fide üreten firmalarda iş olanakları bulabileceklerdir.

Ülkemizde sertifikalı ve kaliteli tohumluk kullanımı ve üretiminin önemli oranda artmasının yanı sıra, tescilli çeşitlerin belirlenmesi, yeni ve üstün bitki çeşitlerinin gerek verim gerekse de kalite bakımından çeşitli AR-GE çalışmalarıyla ortaya konması, tarımsal üretimde stratejik öneme sahip hususlar arasındadır. Bölümümüz lisans programının kuruluş ilkesinin başında işte bu anlayış bulunmaktadır. Türkiye, tohumculuk sektöründe mevzuatın yenilenmesi, yerli tohum kaynaklarının bu çerçevede ticari öneme sahip olması bakımından başta çiftçilerimiz olmak üzere özel ve devlete bağlı kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde olmaktadır. Bu bağlamda bitkisel üretimin ve pazarlamanın disipline edilmesi, çeşit ıslahına yönelik AR-GE faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası işbirliği ve projelerle stratejik önemi yüksek geniş zirai ürün yelpazesinden ele alınması, ayrıca hedeflenen tarımsal ürünlerin muhafaza, depolama ve toprak ıslahı konusundaki yeniliklerin ön plana çıkmasıyla paydaşlarına kılavuzluk eden bir anlayışa sahiptir.

Lisans programımızın ulusal tarımın tohum sektörü açısından geleceğinin belirlenmesinde son derece önemli olduğunu düşünmekteyiz. Ziraat fakültelerinin tarla, bahçe, toprak ve bitki koruma gibi alanlarında özelleşmiş bölümlerinin neredeyse tek çatıda birleştiren Tohum Bilimi ve Teknoloji Bölümü, konusunda uzman Ziraat Mühendisi yetiştirme görevini gerek altyapı, gerek uygulamalı tarla, bahçe, sera, laboratuvar çalışmaları ve teknik gezilerle pekiştirmektedir. Bölümümüz, geleceğin tarımının inşasından kendine güvenen, inisiyatif sahibi, toprağının ve suyun önemini kavrayan, dünyayı ve tarımdaki gelişmeleri takip eden genç ve dinamik bireylerin yetiştirilmesi hususunda gerekli gayreti üzerine borç bilmektedir.

 

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 253 43 45 Fax: +90 374 253 43 46
  • Email:  zdfibu.edu.tr
Top