Eurostudent VII Anketi Öğrencilerimize Duyrulur !!!

01 Haziran 2020

Eurostudent VII Projesi'ni yürütmek üzere ilgi yazıyla Anadolu Üniversitesi
görevlendirilmişti. Eurostudent Projesinin genel amacı; Avrupa'daki yükseköğretim
öğrencilerinin sosyo-ekonomik koşulları hakkında uluslararası, karşılaştırılabilir ve güvenilir
veri toplamak, bu veriyi analiz etmek ve katılımcı ülkelerdeki ilgili kurumlara eğitim
politikalarını belirlemelerinde ve/veya mevcut politikalarını iyileştirmelerinde yardımcı
olmaktır. Eurostudent ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.eurostudent.eu/ web sayfasından
ulaşılabilmektedir.
Söz konusu üniversite tarafından yükseköğretim kurumları öğrencilerinin yanıtlaması
için bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket formu, Türkiye'nin de dâhil olduğu Avrupa
yükseköğretiminin sosyal boyutu ile ilgili karşılaştırılabilir veri toplamayı amaçlayan
Eurostudent Projesi kapsamında hazırlanmıştır. Ankete http://eurostudent.eu/turkey linkinden
ulaşılabilmekte olup, anketle ilgili teknik konular için Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Bilge Kağan Özdemir (e-posta:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; iş tel:0222 335 05 80/3273)
ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda, söz konusu anketin üniversitenizin ön lisans, lisans ve yüksek lisans
öğrencileri tarafından en geç 19 Haziran 2020 tarihine kadar yanıtlanması, üniversiteniz
öğrencisine gönderilecek ankete ilişkin ekteki davet yazısının kullanılması önem arz
etmektedir.

LÜTFEN TIKLAYINIZ !!!

FAKÜLTE DUYURULARI

Top