Bağımlılıkla Mücadele Materyallerine Erişim Bilgisi

09 Ekim 2023
Bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan materyaller Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin web sayfasında duyurular bölümünde "Faydalı dokümanlar" başlığı altında da erişilebilmektedir.
 
Erişimin sağlanacağı
linkler:
Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi/ Duyurular/Faydalı Dokümanlar
 
 
 

FAKÜLTE DUYURULARI

Top