DUYURULAR

Yaz Dönemi Staj Başvuru Komisyon Kararını açmak için Linki Tıklayınız !!!

Eurostudent VII Projesi'ni yürütmek üzere ilgi yazıyla Anadolu Üniversitesi
görevlendirilmişti. Eurostudent Projesinin genel amacı; Avrupa'daki yükseköğretim
öğrencilerinin sosyo-ekonomik koşulları hakkında uluslararası, karşılaştırılabilir ve güvenilir
veri toplamak, bu veriyi analiz etmek ve katılımcı ülkelerdeki ilgili kurumlara eğitim
politikalarını belirlemelerinde ve/veya mevcut politikalarını iyileştirmelerinde yardımcı
olmaktır. Eurostudent ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.eurostudent.eu/ web sayfasından
ulaşılabilmektedir.
Söz konusu üniversite tarafından yükseköğretim kurumları öğrencilerinin yanıtlaması
için bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket formu, Türkiye'nin de dâhil olduğu Avrupa
yükseköğretiminin sosyal boyutu ile ilgili karşılaştırılabilir veri toplamayı amaçlayan
Eurostudent Projesi kapsamında hazırlanmıştır. Ankete http://eurostudent.eu/turkey linkinden
ulaşılabilmekte olup, anketle ilgili teknik konular için Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Bilge Kağan Özdemir (e-posta:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; iş tel:0222 335 05 80/3273)
ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda, söz konusu anketin üniversitenizin ön lisans, lisans ve yüksek lisans
öğrencileri tarafından en geç 19 Haziran 2020 tarihine kadar yanıtlanması, üniversiteniz
öğrencisine gönderilecek ankete ilişkin ekteki davet yazısının kullanılması önem arz
etmektedir.

LÜTFEN TIKLAYINIZ !!!

COVID-19 virüsü ile ülke çapında yürütülen mücadele etkinliğinin ve bütünlüğünün zaafiyete uğratılmamasına, kurum personelimizin, öğrencilerimizin öngörülemeyen risk faktörlerine açık duruma getirilmemesine, salgın tehdidinin yaygınlaşmamasına yönelik alınan tedbirler kapsamında; 2019-2020 akademik yılının bahar yarıyılında Üniversitemizin eğitim-öğretim birimlerinde okutulmakta olan teorik derslerin bilişim sistemleri aracılığıyla uzaktan öğretim metodu ile verilmesine ilişkin alınan 2020/67 sayılı BAİBÜ Senato Kararı, 30 Mart 2020 tarihinden itibaren uygulamaya alınmıştır.

 

Pandemi nedeniyle bulundukları ikametgâhlarında uzaktan eğitim sistemine erişim sağlayabilecekleri donanım ve bilişim sistemleri olanağından yoksun olan öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na başvuruda bulunarak,  devam edemedikleri eğitimleri ile ilgili mağduriyetlerinin giderilmesini istemişlerdir. Ortaya çıkan bu sorunun çözümüne yönelik değerlendirme 31/03/2020 tarihli YÖK Yürütme  Kurulu toplantısında gerçekleştirilmiş,“Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına” ifadesi ile karara bağlanmıştır.

 

Alınan kararın birimimizdeki uygulamasıyla ilgili izlenecek başvuru esasları, bu kapsamda yapılacak kayıt dondurma başvurusuna ilişkin formu ile işlem protokolü Müdürlüğümüzce/Dekanlığımızca belirlenerek, ilgili öğrencilerimizin bilgisine ve gereğine sunulmuştur;

 

  • Bu form, öğrenci tarafından doldurularak öğrencisi olduğu birime (fakülte, yüksekokul, MYO) e-posta, faks veya posta yoluyla ulaştırılmalıdır. Formun ilgili birime ulaşıp ulaşmadığını takip etmek öğrencinin sorumluluğundadır. Öğrenciler, kayıtlı olduğu birimin kurumsal telefon numarasını arayarak teyit edebilir.
  • Bu kapsamda yapılacak kayıt dondurma başvuruları en geç 19.06.2020 tarihine kadar kayıtlı olduğu birime ulaşmış olmalıdır.
  • Alınan başvurular, ilgili birim görevlisi tarafından listelere geçirilecek, bekletilmeksizin ilgili yönetim kurulunda değerlendirilecek ve kayıt dondurma işlemine ilişkin nihai değerlendirmenin yer aldığı yönetim kurulu kararı, BAİBÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na iletilecektir.
  • ÖİDB birimi yetkilileri tarafından, kayıt dondurma işlemi öğrencinin bilgi yönetim sistemi portalındaki özlük bilgileri veri tabanına işlenecek, ders kayıtları iptal edilecektir.
  • Öğrencinin kaydının dondurulduğu süreler azami öğrenim süresinden sayılmayacaktır.
  • Başvurusu kabul edilenlerin öğrenci numaralarının yer alacağı liste, ilgili birimin web sitesinden ilan edilecek ve süreç tamamlanacaktır.

 

Başvuru formu için tıklayınız.

Page 1 of 2

FAKÜLTE DUYURULARI

Top