Lisans ve Lisanüstü Eğitim

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 24/10/2016 tarihli toplantısında incelenmiş ve Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 4. ve 7. maddeleri ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca AİBÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde  Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Yüksek Lisans programının açılması karara  bağlanmıştır. 

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Lisans programının dersleri ve ait olduğu yarıyıllar aşağıda gösterilmektedir.

BİRİNCİ YIL

                     
 

I. Yarıyıl

           

II. Yarıyıl

       

Kodu

Dersin adı

T

U

K

AKTS

 

Kodu

Dersin adı

T

U

K

AKTS

 

Atatürk İlk. ve İnkılap Tarihi I

2

0

2

2

 

 

Atatürk İlk. ve İnkılap Tarihi II

2

0

2

2

 

Türk Dili I

2

0

2

2

 

 

Türk Dili II

2

0

2

2

 

İngilizce I

2

0

2

2

 

 

İngilizce II

2

0

2

2

 

Temel Kimya

2

0

2

3

 

 

Genel Ekoloji

3

2

4

7

 

Matematik

3

0

3

5

 

 

Ormancılık

3

1

3

5

 

Zooloji

3

2

4

7

 

 

İstatistik

3

1

3

5

 

Botanik

3

1

4

6

 

 

Biyokimya

3

0

3

4

 

Seçmeli 1

 

 

2

3

 

 

Seçmeli 2

 

 

2

3

 

Toplam Kredi

 

 

21

30

 

 

Toplam Kredi

 

 

21

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seçmeli 1

 

 

 

 

 

 

Seçmeli 2

 

 

 

 

 

Meteoroloji ve İklim Değişimi

2

0

2

3

 

 

Ekonomi

2

0

2

3

 

Jeoloji ve Doğa Tarihi

2

1

2

3

 

 

Toprak Bilimi

2

1

2

3

 

Fizik

2

0

2

3

 

 

İlk Yardım

2

0

2

3

 

 

 

 

         

 

 

       

İKİNCİ YIL

                     
 

III. Yarıyıl

           

IV. Yarıyıl

       

Kodu

Dersin adı

T

U

K

AKTS

 

Kodu

Dersin adı

T

U

K

AKTS

 

Mammaloji

3

2

4

6

 

 

Ornitoloji

3

2

4

6

 

İhtiyoloji

2

1

3

4

 

 

Herpetoloji

2

2

3

5

 

Genetik

3

1

4

6

 

 

Hayvan Davranışı

3

1

3

5

 

Yaban Hayatı Vejetasyon Bilgisi

3

2

4

6

 

 

Evrim

3

1

4

6

 

Seçmeli 3

 

 

3

4

 

 

Seçmeli 4

 

 

3

4

 

Seçmeli 3

 

 

3

4

 

 

Seçmeli 4

 

 

3

4

 

Toplam Kredi

 

 

21

30

 

 

Toplam Kredi

 

 

20

30

 

 

Seçmeli 3

           

Seçmeli 4

       

 

Biyocoğrafya

3

0

3

4

 

 

Deniz Biyolojisi

3

0

3

4

 

Mikoloji

2

1

3

4

 

 

Tatlısu Ekolojisi

2

1

3

4

 

Bitki Taksonomisi

2

1

3

4

 

 

Ekoturizm

2

1

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ YIL

                     
 

V. Yarıyıl

           

VI. Yarıyıl

       

Kodu

Dersin adı

T

U

K

AKTS

 

Kodu

Dersin adı

T

U

K

AKTS

 

Koruma Biyolojisi

3

2

4

6

 

 

Populasyon - Kommünite Ekolojisi

3

2

4

6

 

Avcılık

2

2

3

5

 

 

Yaban Hayatı Yönetimi I

3

2

4

6

 

Yaban Hayatı Ekolojisi

3

1

4

6

 

 

Biyolojik Müze Yöntemleri

2

2

3

4

 

Coğrafik Bilgi Sistemi

3

1

3

5

 

 

Bitirme Tezi ve Proje Hazırlama

1

2

2

2

 

Seçmeli 5

 

 

3

4

 

 

Staj

0

0

0

4

 

Seçmeli 5

 

 

3

4

 

 

Seçmeli 6

 

 

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Seçmeli 6

 

 

3

4

 

Toplam Kredi

 

 

20

30

 

 

Toplam Kredi

 

 

19

30

 

Seçmeli 5

           

Seçmeli 6

       

Kodu

Dersin adı

T

U

K

AKTS

 

Kodu

Dersin adı

T

U

K

AKTS

 

Hayvan Anatomisi ve Fizyolojisi

2

1

3

4

 

 

Ekotoksikoloji

2

1

3

4

 

Entomoloji

2

1

3

4

 

 

Ekolojide İstatiksel Yaklaşım ve Yöntemler

2

1

3

4

 

Omurgasız Hayvanlar

3

0

3

4

 

 

Mağara Bilimi

2

2

3

4

                         
                         

DÖRDÜNCÜ YIL

                     
 

VII. Yarıyıl

           

VIII. Yarıyıl

       

Kodu

Dersin adı

T

U

K

AKTS

 

Kodu

Dersin adı

T

U

K

AKTS

 

Çevre ve Yaban Hayatı Hukuku

2

1

3

4

 

 

Yaban Hayatı Araştırma Teknikleri

1

6

4

6

 

Hayvan Hastalıkları ve Rehabilitasyonu

3

1

3

5

 

 

Yaban Hayvanlarının İzlenmesi ve Transferi

2

2

3

5

 

Yaban Hayatı İnsan İlişkisi

3

1

4

6

 

 

Yaban Hayatı Yönetimi II

2

2

3

5

 

Seçmeli 7

 

 

3

4

 

 

Bitirme Tez Çalışması

0

6

3

5

 

Seçmeli 7

 

 

3

4

 

 

Seçmeli 8

 

 

2

3

 

Seçmeli 7

 

 

3

4

 

 

Seçmeli 8

 

 

2

3

 

Sosyal Seçmeli

 

 

2

3

 

 

Sosyal Seçmeli

 

 

2

3

 

Toplam Kredi

 

 

21

30

 

 

Toplam Kredi

 

 

19

30

 

Seçmeli 7

           

Seçmeli 8

       

Kodu

Dersin adı

T

U

K

AKTS

 

Kodu

Dersin adı

T

U

K

AKTS

 

Bozulmuş Yaban Hayatı Yönetimi

2

2

3

4

 

 

Arıcılık

2

0

2

3

 

Türkiye’nin Tehlike Altındaki Türleri

2

1

3

4

 

 

Balıkçılık

2

0

2

3

 

Fizyolojik Hayvan Ekolojisi

2

1

3

4

 

 

Mesleki İngilizce

2

0

2

3

 

Vejetasyon Envanteri ve Analizi

2

1

3

4

 

 

Orman Yangınları ve Yaban Hayatı

1

2

2

3

 

Koruma Genetiği

2

2

3

4

 

 

Ziraat ve Yerleşim Alanlarında Yaban Hayatı

2

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Seçmeli

 

 

 

 

 

 

Sosyal Seçmeli

 

 

 

 

 

Yüzme

2

1

2

3

 

 

Yüzme

2

1

2

3

 

Girişimcilik

2

1

2

3

 

 

Girişimcilik

2

1

2

3

 

Medya ve İletişim

2

0

2

3

 

 

Medya ve İletişim

2

0

2

3

 

İnsan İlişkileri ve İletişim

2

0

2

3

 

 

İnsan İlişkileri ve İletişim

2

0

2

3

 

Anlatma Teknikleri: Konuşma Eğitimi

2

1

2

3

 

 

Anlatma Teknikleri: Konuşma Eğitimi

2

1

2

3

FAKÜLTE DUYURULARI

Top