Staj Bilgileri

 

 Ziraat Fakültesi Staj Akış Şeması

 • Yapacağınız staj ile ilgili bilgi sahibi olmak için zdf.ibu.edu.tr adresinden;

    Öğrenci  Yönergeleri Ziraat Fakültesi Mesleki Uygulama ve Staj İlkeleri Yönergesini mutlaka okuyunuz.

 • Bulunduğunuz Eğitim Öğretim Yılı içerisinde Bahar Yarıyılında Staj Dersini seçmiş olmanız gerekmektedir.
 • İş sağlığı ve güvenliği sertifikasını edinin. *Staj dersini alan öğrencilere aldıkları dönem içinde üniversite tarafından ücretsiz kurs verilmektedir.
 1. Aşama (Başvuru)
 • Staj başvuru ve kabul formunu aşağıdaki bağlantıdan indirin.
 • Staj yapılabilecek dönemleri (tarihleri) öğrenci işlerinden öğrenin. (Mart ayı başında web sayfasında duyurulmaktadır.)
 • Staj başvuru ve kabul formunu ve Staj Bilgi Formu Ek2 yi doldurup, staj yapacağınız kuruma imzalatın. 
 • Kendiniz imzalayıp, Uygulamalı Eğitimler Komisyonu Başkanına (Doç. Dr. Nezih OKUR ve  bölüm başkanınıza imzalatın (onay alın).
 • Bölüm Başkanınızın onay ile evrak hazırlama aşamasına geçebilirsiniz.

 

 1. Aşama (Evrak Hazırlama)
 • Evrak hazırlama kısmında belirtilen belgeleri indirin.
  • İşyeri Staj Sözleşmesi Fakülte Dışında yapacaklar 3 adet, Fakültede yapacaklar 2 adet çıktı alacaklar.
  • Staj devam çizelgesi ve performans formu staj boyunca staj yapılan kurumda kalacak ve staj sonunda Fakültemize postalanacaktır. Performans formunun 1 kopyası kurum tarafından saklanır.
  • Staj dosyasının son sayfası, her staj iş günü için en az 1 sayfa olmak üzere çoğaltılarak staj defteri haline gelecektir
 • Belgelerin ilgili boş kısımlarını ister bilgisayar ortamında ister el ile doldurun ve çıktı alın, resimler için ayrılan kısımlara vesikalık fotoğrafınızı yapıştırın.
 • E-devlet üzerinden Müstehaklık Belgesi (Provizyon Belgesi) edinin ve Provizyon Dilekçesine ekleyin.
 • İş sağlığı ve güvenliği sertifikasını edinin. *Staj dersini alan öğrencilere aldıkları dönem içinde üniversite tarafından ücretsiz kurs verilmektedir.
 • Zorunla staj formu ve üstte belirtilen belgeleri bir dosya içinde Ziraat Fakültesi öğrenci işlerine gerekli işlemler yapılmak üzere teslim ediniz.
 • Hazırlayacağınız staj defterinin grupları ve sıralaması;

 Zorunlu Staj Formu (ek1-ek2), Provizyon dilekçesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası, ek3, ek4, Staj iş kazası dilekçesi

 Staj Dosyası

 Staj devam Çizelgesi ve Performans Formu

 İş yeri Staj Sözleşmesi şeklindedir

 1. Aşama (Staj)
 • Staja başlamadan önce hazırlanan staj dosyanızı öğrenci işlerinden geri alın.
 • Staja başlayacağınız günden 1 hafta önce staj dosyanıza E-devlet üzerinden SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesini indirerek ekleyin.  Sigorta girişi yapılmadan Staja başlanılmamalıdır, bu durumda mutlaka fakülte öğrenci işleri ile iletişime geçin.
 •  Dosya içinde staj esnasında sizde kalıp dolduracağınız ve staj yapacağınız kurumda kalıp kurumun dolduracağı iki kısım bulunmakta.
 •  Kuruma ilgili evrakları teslim edip stajınızı yapınız.
 •  Staj sonunda kurumdan;

    1- Staj sözleşmesinin 2 nüshasını (1 adet sizde kalacak, 1 adat Fakültemize gelecek), 3. Nüsha kurumda kalacak

    2- Staj dosyası ve staj raporunu

    Staj amirinize imzalattırarak dosyanıza ekleyin.

 •  Staj devam çizelgesi ve performans formları kurum tarafından fakültemize postalanacaktır yada kapalı mühürlü zarf içinde staj dosyasına eklenecektir.
 1. Aşama (Staj Sonrası)
 •  Hazırladığınız staj dosyanızı Ziraat Fakültesi Staj Yönetmeliğinde belirtilen süre içinde bölüm staj komisyonuna teslim edin.
 •  Bölüm öğretim üyeleri tarafından yine Ziraat Fakültesi Staj Yönetmeliğinde belirtilen süre zarfında Staj Sınavı yapılır.
 •  Staj notunuz belirlenerek BYS sistemine öğrenci ileri tarafından işlenir.

BAŞVURU

1-STAJ BAŞVURU VE KABUL FORMU EK-1

2-STAJ BİLGİ FORMU

EVRAK HAZIRLAMA

3-STAJ DEVAM ÇİZELGESİ VE PERFORMANS FORMU

4-İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ 

5-STAJ DOSYASI

6-STAJ DEĞERLENDİRME FORMU EK 3

7-STAJ DEĞERLENDİRME FORMU EK 4

8-STAJ İŞ KAZASI DİLEKÇESİ

9-PROVİZYON DURUM DİLEKÇESİ

 

 

FAKÜLTE DUYURULARI

Top