Staj Bilgileri

1-STAJ DOSYASI

2-STAJ DEVAM ÇİZELGESİ VE PERFORMANS FORMU

3-İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ 

4-ZORUNLU STAJ FORMU

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Staj Akış Şeması

 • Yapacağınız staj ile ilgili bilgi sahibi olmak için zdf.ibu.edu.tr adresinden;

    Öğrenci à Yönergelerı Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mesleki Uygulama ve Staj İlkeleri Yönergesini mutlaka okuyunuz.

 • Bulunduğunuz Eğitim Öğretim Yılı içerisinde Bahar Yarıyılında Staj Dersini seçmiş olmanız gerekmektedir
 1. Aşama (Başvuru)
 • ZDBF öğrenci işlerinden Zorunlu Staj Formunu temin edin. (Başvuru yapacağınız her bir kurum için 1er adet alabilirsiniz)
 • Staj yapılabilecek dönemleri (tarihleri) öğrenci işlerinden öğrenin.
 • Zorunlu Staj formunu doldurup, staj yapacağınız kuruma imzalatın. (Kurumun bu belgeyi imzalaması sizi staja kabul ettikleri anlamına gelmez, yazılan bilgilerin doğruluğunu teyit ve iş kazası ve meslek hastalığı sigorta priminin kurumumuz tarafından ödeneceğinin taahhüttü amaçlıdır.)
 • Kendiniz imzalayıp, bölüm başkanınıza imzalatın (onay alın).
 • Bölüm Başkanınızın onay ile evrak hazırlama aşamasına geçebilirsiniz.

 

 1. Aşama (Evrak Hazırlama)
 • ibu.edu.tr adresinden Öğrencià Staj İşlemleri kısmına girip belirtilen belgeleri indirin.
  • İşyeri Staj Sözleşmesi Fakülte Dışında yapacaklar 3 adet, Fakültede yapacaklar 2 adet çıktı alacaklar.
  • Staj devam çizelgesi ve performans formu staj boyunca staj yapılan kurumda kalacak ve staj sonunda Fakültemize postalanacaktır. Performans formunun 1 kopyası kurum tarafından saklanır.
  • Staj dosyasının son sayfası, her staj iş günü için en az 1 sayfa olmak üzere çoğaltılarak staj defteri haline gelecektir
 • Belgelerin ilgili boş kısımlarını ister bilgisayar ortamında ister el ile doldurun ve çıktı alın, resimler için ayrılan kısımlara vesikalık fotoğrafınızı yapıştırın.
 • E-devlet üzerinden Müstehaklık Belgesi (Provizyon Belgesi) edinin.
 • İş sağlığı ve güvenliği sertifikasını edinin. *Staj dersini alan öğrencilere aldıkları dönem içinde üniversite tarafından ücretsiz kurs verilmektedir.
 • Zorunla staj formu ve üstte belirtilen belgeleri bir dosya içinde ZDBF öğrenci işlerine gerekli işlemler yapılmak üzere teslim ediniz.
 • Hazırlayacağınız staj defterinin grupları ve sıralaması;

à Zorunlu Staj Formu, Müstehaklık Belgesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası

à Staj Dosyası

à Staj devam Çizelgesi ve Performans Formu

à İş yeri Staj Sözleşmesi şeklindedir

 1. Aşama (Staj)
 • Staja başlamadan önce hazırlanan staj dosyanızı öğrenci işlerinden geri alın.
 • Staja başlayacağınız gün staj yaptığınız kurumda SGK girişlerinin ( İş kazası ve meslek hastalığı primleri) teyidini alın. Sigorta girişi yapılmadan Staja başlanılmamalıdır.
 •  Dosya içinde staj esnasında sizde kalıp dolduracağınız ve staj yapacağınız kurumda kalıp kurumun dolduracağı iki kısım bulunmakta.
 •  Kuruma ilgili evrakları teslim edip stajınızı yapınız.
 •  Staj sonunda kurumdan;

    1- Staj sözleşmesinin 2 nüshasını (1 adet sizde kalacak, 1 adat Fakültemize gelecek), 3. Nüsha kurumda kalacak

    2- Staj dosyası ve staj raporunu

    Staj amirinize imzalattırarak dosyanıza ekleyin.

 •  Staj devam çizelgesi ve performans formları kurum tarafından fakültemize postalanacaktır.
 1. Aşama (Staj Sonrası)
 •  Hazırladığınız staj dosyanızı Ziraat Fakültesi Staj Yönetmeliğinde belirtilen süre içinde bölüm staj komisyonuna teslim edin.
 •  Bölüm öğretim üyeleri tarafından yine Ziraat Fakültesi Staj Yönetmeliğinde belirtilen süre zarfında Staj Sınavı yapılır.
 •  Staj notunuz belirlenerek BYS sistemine işlenir.

 

 

FAKÜLTE DUYURULARI

Top