Staj Bilgileri

 Ziraat Fakültesi Staj Akış Şeması

 Ziraat Fakültesi Staj ile ilgili temel bilgiler

  • Yapacağınız staj ile ilgili bilgi sahibi olmak için zdf.ibu.edu.tr adresinden;

    Öğrenci  Yönergeleri Ziraat Fakültesi STAJ UYGULAMA USUL VE ESASLARI'NI mutlaka okuyunuz.

  • Bulunduğunuz Eğitim Öğretim Yılı içerisinde Bahar Yarıyılında Staj Dersini seçmiş olmanız gerekmektedir.
  • İş sağlığı ve güvenliği sertifikasını edinin. *Staj dersini alan öğrencilere aldıkları dönem içinde üniversite tarafından ücretsiz kurs verilmektedir.
  • Hazırlanacak olan dosyaların eksiksiz teslim edilmesi öğrenci sorumluluğundadır.
  • Dekanlık personeli tarafından eksik belge kontrolü yapılmayacaktır.
  • Eksiklik kaynaklı herhangi bir hak kaybı yada mağduriyet yaşanmaması açısından belgelerin kontrolü önem arz etmektedir.

  

  1. Aşama (Başvuru)

ZF web sayfasından;

Staj Başvuru ve Kabul Formunu (ek 1 – 2 adet),

Staj Sözleşmesini (ek 2 - ZF de yapacaklar için 2 kopya, diğer kurum ve firmalar için 3 kopya)

İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formunu (ek3 – Staj ücreti ödemesi yapacak özel firmalar için firma onayı ve iban bilgisinin yazılması zorunludur, Devlet kurumları için Ücret Ödenecek/Ödenmeyecek yazılması yeterlidir) çıktı alın.

Staj yapılabilecek dönemleri (tarihleri) ZF web sayfasından öğrenin. (Genelde 2 tarih aralığı verilmektedir. Öğrenci kendisine uygun 1 tarihi seçer.)

Belirtilmiş 3 belgeyi de doldurup, staj yapacağınız kuruma/firmaya onaylatıp imzalattırın.

Kendiniz imzalayıp, Bölüm Staj Komisyonu Başkanına ve Bölüm Başkanına imzalatın (Ek1 - onay alın).

      Bölüm Başkanınızın onayı ile evrak hazırlama aşamasına geçebilirsiniz.

 

  1. Aşama (Evrak Hazırlama)

Ek1 - Staj Başvuru ve Kabul Formu 2 kopya çıkarılacaktır. 1 kopya staj süresince öğrenci işlerinde kalacaktır. (1. Aşamada hazırlanan)

Ek2 - İşyeri Staj Sözleşmesi Fakülte Dışında yapacaklar 3 adet, Fakültede yapacaklar 2 adet çıktı alacaklar.  (1. Aşamada hazırlanan)

Ek3 - İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formunu (ek3 – Staj ücreti ödemesi yapacak özel firmalar için firma onayı ve iban bilgisinin yazılması zorunludur, Devlet kurumları için Ücret Ödenecek/Ödenmeyecek yazılması yeterlidir) çıktı alın.  (1. Aşamada hazırlanan)

Ek4 - Staj defterinin son sayfası, her staj iş günü için en az 1 sayfa olmak üzere çoğaltılarak staj raporu haline gelecektir.

Ek5 – Staj Değerlendirme Formu tek kopya

Ek6 – Staj Değerlendirme Formu tek kopya

Ek7 – İş Kazası Sorumluluk Dilekçesi, Staj süresince Öğrenci İşlerinde kalacaktır.

Ek8 – Provizyon Sorumluluk Dilekçesi, eki Provizyon Belgesi (Güncel E-Devlet Üzerinden Alınacaktır)

Bu belgelerin kimlik bilgileri ve ilgili boş kısımlarını doldurup, resimler için ayrılan kısımlara vesikalık fotoğrafınızı yapıştırın.

Hazırlanan tüm belgeleri bir dosya içinde ZF öğrenci işlerine gerekli işlemler yapılmak üzere teslim ediniz.

  1. Aşama (Staj)

Staja başlamadan önce hazırlanan staj dosyanızı öğrenci işlerinden geri alın. (Dosyanızı geri alabileceğiniz süre öğrenci işleri tarafından size bildirilir)

Staja başlayacağınız gün staj yaptığınız kurumda SGK girişlerinin ( İş kazası ve meslek hastalığı primleri) teyidini alın. Sigorta girişi yapılmadan Staja başlanılmamalıdır. SGK giriş belgesi staja başlama gününden en erken 5 iş günü öncesinde E-Devlet üzerinden alınıp kuruma verilebilir.

Kuruma ilgili evrakları teslim edip stajınızı yapınız.

Staj sonunda kurumdan staj dosyanızı onaylatıp teslim alın

  1. Aşama (Staj Sonrası)

Hazırladığınız staj dosyanızı Ziraat Fakültesi Staj Yönetmeliğinde belirtilen süre içinde bölüm staj komisyonuna teslim edin.

Bölüm Uygulamalı Eğitim Komisyonu tarafından yine Ziraat Fakültesi Staj Yönetmeliğinde belirtilen süre zarfında Staj Sınavı yapılır.

Staj notunuz belirlenerek ÜBYS sistemine işlenir.

 

 

 

Staj Dosyası ve İlgili Formlar

1-Staj Başvuru ve Kabul Formu

2-Staj Sözleşmesi

3-İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu

4-Staj Defteri

5-Staj Değerlendirme Formu (Eğitici Personel)

6-Staj Değerlendirme Formu ( Sorumlu Öğretim Elemanı)

7-İş Kazası Sorumluluk Dilekçesi

8-Provizyon Sorumluluk Dilekçesi

 

 

 

FAKÜLTE DUYURULARI

Top