Topluma ve bilim dünyasına evrensel bilimin geliştirilmesine katkıda bulunan, değer üreten, farklılıklara saygı gösteren, nitelikli Ziraat Mühendisleri yetiştirmeyi ve çağın gereklerine uygun araştırma olanaklarını kullanarak, bilginin üretilmesini, yayılmasını ve uygulanmasını görev edinmiştir.

 


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi © 2018 Sayfa Başı