"Yükseköğretim Kurumlarındaki Lisans Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Program Esaslı Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar" 'ın "Burslandırma Süreleri" başlıklı 5 inci maddesinin 5 inci fıkrasında "Üniversitenin not sistemini esas olmak üzere, öğrencinin ağırlıklı genel not ortalamasının 2,50/4 veya 65/100 sınırının altında olması durumunda burs ödemeleri sonlandırılır." hükmü yer almaktadır.

    Söz konusu hüküm uyarınca YÖK Dektek Bursu almaya hak kazanan öğrencilerin başarı durumunun belirlenmesinde not ortalamalarının yıllık olarak değerlendirilmesi Yürütmü Kurulu'nun 11.01.2017 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur


Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi © 2018 Sayfa Başı