Fakültemizin "International Journal of Agricultural and Wildlife Siences & Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi" web sayfası açılmıştır.

Sayfaya belirtilen link üzerinden ulaşabilirsiniz.

http://dergipark.gov.tr/ijaws

 

 

Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
---------------------------------------------------------
International Journal of Agricultural and Wildlife Siences
Abant Izzet Baysal University
Faculty of Agriculture and Natural Sciences


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi © 2018 Sayfa Başı