Misyon

Bilimsel ve analitik düşünceye sahip akademik kadrosuyla, bilim dünyasına katkıda bulunmak, etik değerleri önemseyen, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında dünyanın her yerinde, akademik kurumlarda, kamuda veya özel sektörde başarıyla görev yapabilecek, çevreye duyarlı ve topluma katkıda bulunabilecek bireyler yetiştirmek.

Vizyon

Eğitim ve araştırma etkinliğini sürekli artırarak, değişime ve gelişime liderlik eden başarılı faaliyetleri ve toplum hizmeti ile ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve lider bir fakülte olmaktır.

Fakültemizde Bünyesinde Yer alan Bölümler ve Anabilim Dalları Aşağıda Listelenmiştir.

1-Tarla Bitkileri

 Çayır Mera ve Yem Bitkileri Anabilim Dalı               

 

 Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı                     

 

 Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller Anabilim Dalı                    

 

 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Anabilim Dalı    

 

2-Bahçe Bitkileri

 

 Bağ Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı                     

 

 Meyve Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı                 

 

 Sebze Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı                  

 

 Süs Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı

 

3-Bitki Koruma

 

 Entomoloji Anabilim Dalı                   

 

Fitopatoloji Anabilim Dalı      

 

 

4-Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Anabilim Dalı              

5-Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği  Anabilim Dalı

6-Tohum Bilimi ve Teknolojisi

Tohum Bilimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı

 

 

 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi © 2018 Sayfa Başı