Ders İçerikleri

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

TOHUM BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

Zorunlu Ders Grubu

BİRİNCİ YIL

 

1. YARIYIL

           

2. YARIYIL

       

KODU

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

 

KODU

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

 

Kimya

2

2

3

5

 

 

Bitki Biyokimyası

2

1

3

5

 

Fizik

3

0

3

5

 

 

İstatistik

2

2

3

5

 

Matematik

3

0

3

4

 

 

Temel Bilgi Teknolojileri

2

2

3

5

 

Bitki Fizyolojisi

2

2

3

4

 

 

Botanik

2

2

3

5

 

Hayvan Yetiştirme ve Besleme

2

0

2

3

 

 

Tarımsal Ekoloji

2

0

2

4

 

Meteoroloji

2

0

2

3

 

 

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-II

2

0

2

2

 

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-I

2

0

2

2

 

 

Türk Dili-II

2

0

2

2

 

Türk Dili-I

2

0

2

2

 

 

Yabancı Dil-II

2

0

2

2

 

Yabancı Dil-I

2

0

2

2

 

 

 

 

 

 

 

Toplam Kredi

20

4

22

30

 

Toplam Kredi

16

7

20

30

İKİNCİ YIL

 

3. YARIYIL

           

4. YARIYIL

       

KODU

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

 

KODU

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

 

Sulama ve Drenaj

2

2

3

4

 

 

Bahçe Bitkileri

2

2

3

4

 

Bitki Koruma

2

2

3

4

 

 

Tarla Bitkileri

2

2

3

4

 

Toprak Bilgisi

2

2

3

4

 

 

Tarım Ekonomisi

2

0

2

3

 

Gıda Bilimi ve Teknolojisi

2

2

3

4

 

 

Tohum Yetiştiriciliğinin İlkeleri

2

0

2

3

 

Genetik

3

0

3

4

 

 

Tarım Makinaları

2

2

3

4

 

Tohum Bilimi ve Teknolojisi

2

0

2

3

 

 

Vejetatif Yöntemlerle Tohumluk Üretim Teknikleri

2

2

3

5

 

Fakülte Seçmeli Ders Grubu

 

 

2

3

 

 

Fakülte Seçmeli Ders Grubu

 

 

2

3

 

Fakülte Seçmeli Ders Grubu

 

 

3

4

 

 

Fakülte Seçmeli Ders Grubu

 

 

3

4

Toplam Kredi

13

8

22

30

 

Toplam Kredi

 

12

8

21

30

ÜÇÜNCÜ YIL

 

5. YARIYIL

           

6. YARIYIL

       

KODU

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

 

KODU

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

 

Bitki Islahı

3

0

3

4

 

 

Bitki Besleme

3

0

3

3

 

Bitkisel Gen Kaynakları

3

0

3

4

 

 

Endüstri Bitkileri

3

0

3

3

 

Araştırma ve Deneme Metodları

2

2

3

4

 

 

Tohum Patolojisi

2

1

3

3

 

Genel Sebzecilik

2

2

3

4

 

 

Genel Meyvecilik

2

2

3

4

 

Tarımsal Biyoteknoloji

3

0

3

4

 

 

Sera Yapım Tekniği

3

0

3

3

 

Organik ve Sürdürülebilir Tarım

2

0

2

3

 

 

Fakülte Seçmeli Ders Grubu

 

 

2

3

 

Fakülte Seçmeli Ders Grubu

 

 

2

3

 

 

Fakülte Seçmeli Ders Grubu

 

 

2

3

 

Fakülte Seçmeli Ders Grubu

 

 

3

4

 

 

Staj

0

0

0

8

Toplam Kredi

15

4

22

30

 

Toplam Kredi

13

3

19

30

DÖRDÜNCÜ YIL

 

7. YARIYIL

           

8. YARIYIL

       

KODU

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

 

KODU

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

 

Meyvelerde Tohumluk Üretim Teknikleri

2

2

3

5

 

 

Sebzelerde Tohumluk Üretim Teknikleri

2

2

3

5

 

Süs Bitkilerinde Tohumluk Üretim Teknikleri

2

2

3

5

 

 

Tarla Bitkilerinde Tohumluk Üretim Teknikleri

2

2

3

5

 

Örtüaltı Yetiştiriciliği

2

2

3

5

 

 

Tarımda Bilişim Teknolojileri

2

0

2

4

 

Tohum Tedarik ve Pazarlama

2

0

2

4

 

 

Proje Hazırlama Tekniği

2

0

2

4

 

Tohumluk Tescil ve Sertifikasyonu

2

0

2

4

 

 

Tohumluk Depolama Teknikleri

2

2

3

5

 

Bitirme Tezi

0

3

2

4

 

 

Bitirme Tezi

0

3

2

4

 

Sosyal ve Kültürel İçerikli Ders

 

 

3

3

 

 

Sosyal ve Kültürel İçerikli Ders

 

 

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam Kredi

10

9

18

30

 

Toplam Kredi

10

9

18

30

 

Kısaltmalar : T=Haftalık teorik ders saati,; U=Haftalık uygulama ders saati; K=Dersin kredisi.

       

 

 

 

Seçmeli Ders Grubu

3. YARIYIL FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER

 

4. YARIYIL FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER

KODU

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

 

KODU

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

 

Dünya Tohum Sektöründeki Gelişmeler

2

0

2

3

 

 

Parazit Olmayan Bitki Hastalıkları

2

2

3

4

 

Tarımda İş Güveliği

3

0

3

4

 

 

Gübreler ve Gübreleme

2

0

2

3

 

Toprak Koruma Teknikleri

2

0

2

3

 

 

Toplam Kalite Yönetimi ve Gıda Güvenliği

2

0

2

3

 

Biyoçeşitlilik

2

0

2

3

 

 

Topraksız Tarım

2

0

2

3

             

 

Genel Mikrobiyoloji

2

2

3

4

                         

5. YARIYIL FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER

 

6. YARIYIL FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER

KODU

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

 

KODU

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

 

Laboratuar Tekniği

2

1

2

3

 

 

İyi Tarım Uygulamaları

2

0

2

3

 

Tarım ve Çevre Kirliliği

2

0

2

3

 

 

Tarımsal Yayım ve İletişim

2

0

2

3

 

Mesleki  İngilizce

2

0

2

3

 

 

Bitki Analiz Teknikleri

2

1

2

3

 

Bitki Anatomisi

2

1

2

3

 

 

Bitki Mukavemet Islahı

2

0

2

3

 

Ölçme Bilgisi

2

1

3

4

 

 

Bitki Yetiştiriciliğinde Alternatif Teknikler

2

0

2

3

                         

7. YARIYIL SOSYAL VE KÜLTÜREL İÇERİKLİ SEÇMELİ DERSLER

 

8. YARIYIL SOSYAL VE KÜLTÜREL İÇERİKLİ SEÇMELİ DERSLER

KODU

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

 

KODU

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

 

Yüzme

2

2

3

3

 

 

Beden Dili

3

0

3

3

 

Girişimcilik

2

2

3

3

 

 

Sözlü ve Yazılı Anlatım Teknikleri

2

2

3

3

 

Medya ve İletişim

3

0

3

3

 

 

Bireysel Çalgı Eğitimi

2

2

3

3

 

İnsan İlişkileri ve İletişim

3

0

3

3

 

 

Mesleki Sorumluluk vs Etik İlkeler

3

0

3

3

 

Temel Fotoğrafçılık

2

2

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKÜLTE DUYURULARI

Top