Galeri

Arazi Çalışmaları ve Tetrapoda Faunasından Bazı Örnekler

Fotoğraf Yard. Doç. Dr. Serdar Gözütok

Grus grus Turna (Fotoğraf Yard. Doç. Dr. Cihangir Kirazlı 27.05.16) 

Fotoğraf Yard. Doç. Dr. Akif Keten

Tringa ochropus Yeşil Düdükçün (Fotoğraf Yard. Doç. Dr. Cihangir Kirazlı 19.12.15) 

Fotoğraf Yard. Doç. Dr. Akif Keten

Erithacus rubecula Kızılgerdan (Fotoğraf Yard. Doç. Dr. Cihangir Kirazlı 22.06.17) 

Fotoğraf Yard. Doç. Dr. Akif Keten

Carpodacus erythrinus Çütre (Fotoğraf Yard. Doç. Dr. Cihangir Kirazlı 22.06.17)   

 

Fotoğraf Yard. Doç. Dr. Akif Keten     

 Ardea cinerea Gri Balıkçıl yavru ve yuva (Fotoğraf Yard. Doç. Dr. Cihangir Kirazlı 22.06.17) 

Fotoğraf Yard. Doç. Dr. Akif Keten

 Motacilla flava Sarı Kuyruksallayan (Fotoğraf Yard. Doç. Dr. Cihangir Kirazlı 22.06.17) 

Fotoğraf Yard. Doç. Dr. Akif Keten

Tachybaptus ruficollis Küçük Batağan (Fotoğraf Yard. Doç. Dr. Cihangir Kirazlı 19.12.15) 

Clanga clanga Büyük Orman Kartalı (Fotoğraf Yard. Doç. Dr. Cihangir Kirazlı 22.06.17)

Ciconia ciconia Leylek ergin, yavru ve yuva (Fotoğraf Yard. Doç. Dr. Cihangir Kirazlı 22.06.17) 

Nycticorax nycticorax Gece Balıkçılı (Fotoğraf Yard. Doç. Dr. Cihangir Kirazlı 15.04.16) 

Lanius collurio Kızılsırtlı Örümcekkuşu female (Fotoğraf Yard. Doç. Dr. Cihangir Kirazlı 01.05.16)

Pernis apivorus Arı Şahini (Fotoğraf Yard. Doç. Dr. Cihangir Kirazlı 26.05.16)

Chloris chloris Florya (Fotoğraf Yard. Doç. Dr. Cihangir Kirazlı 30.06.16)

Streptopelia turtur Üveyik (Fotoğraf Yard. Doç. Dr. Cihangir Kirazlı 30.06.16)

Circaetus gallicus Yılan Kartalı (Fotoğraf Yard. Doç. Dr. Cihangir Kirazlı 30.06.16)

Parus major Büyük Baştankara (Fotoğraf Yard. Doç. Dr. Cihangir Kirazlı 26.01.17)

Sitta europaea Sıvacı (Fotoğraf Yard. Doç. Dr. Cihangir Kirazlı 03.03.17)

Spatula querquedula Çıkrıkçın (Fotoğraf Yard. Doç. Dr. Cihangir Kirazlı 23.03.17)

Sylvia atricapilla Karabaşlı Ötleğen female (Fotoğraf Yard. Doç. Dr. Cihangir Kirazlı 11.04.17)

Aquila chrysaetos Kaya Kartalı (Fotoğraf Yard. Doç. Dr. Cihangir Kirazlı 12.04.17)

Falco tinnunculus Kerkenez female (Fotoğraf Yard. Doç. Dr. Cihangir Kirazlı 13.04.17)

Buteo rufinus Kızıl Şahin (Fotoğraf Yard. Doç. Dr. Cihangir Kirazlı 13.04.17)

Cyanistes caeruleus Mavi Baştankara (Fotoğraf Yard. Doç. Dr. Cihangir Kirazlı 28.04.17)

Tadorna ferruginea Angıt (Fotoğraf Yard. Doç. Dr. Cihangir Kirazlı 28.04.17)

Plegadis falcinellus Çeltikçi (Fotoğraf Yard. Doç. Dr. Cihangir Kirazlı 28.04.17)

Ardeola ralloides Alaca Balıkçıl (Fotoğraf Yard. Doç. Dr. Cihangir Kirazlı 25.05.17)

Circus aeruginosus Saz Delicesi (Fotoğraf Yard. Doç. Dr. Cihangir Kirazlı 25.05.17)

FAKÜLTE DUYURULARI

Top